Vattnet är fortfaranade kallt i Runn men med våtdräkt var der OK.